สสปนประกาศประเทศไทยเชื่อมต่อ 2017 หนูเสริม

amerthai AdministratorUncategorizedLeave a Comment

ไม่มีชื่อ 1

 

สำนัก และสำนัก งาน Exibitions หรือสสปนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์พรีเมียร์ให้ความต้องการเติบโตสำหรับกิจกรรมทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ ไมซ์เป็นผู้สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พิสูจน์รายได้ที่ประสบความสำเร็จถึง 220 ล้านบาท ประเทศไทยมีหลากหลายสถานที่โดดเด่น มีเสน่ห์ที่น่าตื่นเต้นของตนเอง โอกาสทางธุรกิจมากมายสนับสนุน โดยรัฐบาลสนับสนุน ที่พัก และโครงสร้าง พื้นฐานที่ทันสมัย เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่ดี สสปนประกาศ 2017 แคมเปญใหม่ ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ: "เชื่อมต่อไทย – การเดินทางแห่งความสำเร็จของธุรกิจ"

นางสุภาวัลย Teearat รองประธาน กลยุทธ์ และ พัฒนาธุรกิจ สสปนกล่าวว่า "ไมซ์คือรู้เป็นแรงผลักดันสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลสำหรับประเทศ 220 พันล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว และให้โอกาสขนาดใหญ่สำหรับงานเดิม 164,000 นอกจากนั้น รัฐบาลได้จากกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม MICE 10,400 ล้านบาท นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไมซ์นำเสนอโอกาสสำหรับการลงทุนระบบเครือข่าย ตราสินค้า และแชร์ทักษะอุตสาหกรรม ไมซ์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการเน้นในกลยุทธ์ชาติ 20 ปี 2017-ราชการ)

อ่านที่สสปนเว็บไซต์: https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.