เงื่อนไขของข้อตกลงบริการ

 

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ของข้อตกลงบริการ โดยการเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่นำมารวมไว้ โดยการอ้างอิง มันเป็นความรับผิดชอบของคุณ ผู้ใช้ ลูกค้า หรือลูกค้าเป้าหมายในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนดำเนินการต่อการใช้เว็บไซต์นี้ ถ้าคุณไม่เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด แล้วโปรดอย่าเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ของเราหรือบริการของเรา นี้เงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการมีประสิทธิภาพ ณ 09 ธ.ค. 2558

 

ยอมรับเงื่อนไข

 

ต่อไปนี้เงื่อนไขของข้อตกลงบริการ ("TOS") เป็นการผูกพันตามข้อตกลงที่จะควบคุมความสัมพันธ์กับผู้ใช้ของเราและคนอื่น ๆ ซึ่งอาจโต้ตอบ หรือติดต่อประสานกับ Amerthai, Amerthai ที่รู้จักกัน อยู่ที่ โบการาตัน ฟลอริดา 33484 และบริษัทย่อย และบริษัทใน เครือ ร่วมกับการใช้งานของเว็บไซต์ Amerthai ซึ่งรวมถึง www.amerthai.com, ("ไซต์") และบริการ ซึ่งจะไว้ด้านล่าง

 

รายละเอียดการให้บริการเว็บไซต์

 

เว็บไซต์เป็นธุรกิจบล็อกซึ่งมีคำอธิบายต่อไปนี้:

 

การนำเสนอ และให้บริการสำหรับการรักษาของ amerthai เป็นธุรกิจที่ปรึกษาและผู้อำนวยความสะดวก

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าพวกเขามีการลงทะเบียน หรือ ไม่ ใด ๆ และทั้งหมดจะถือเป็น "ผู้ใช้" ของบริการมีอยู่ในที่นี้ประสงค์ TOS นี้ หลังจากแต่ละของการลงทะเบียนสำหรับบริการของเรา ในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้แล้วถือเป็น "สมาชิก"

 

ผู้ใช้หรือสมาชิกรับทราบ และตกลงว่า บริการที่ให้ และผ่านทางเว็บไซต์และการใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมมือถือ และว่า โปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นอาจมีให้บริการในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหลายแพลตฟอร์มอื่น ๆ และ โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Amerthai ดุลยพินิจ Amerthai อาจมีบริการเพิ่มเติมเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขใด ๆ ปัจจุบันเนื้อหาและบริการ และข้อตกลงนี้จะใช้ การบริการเพิ่มเติมใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ และทั้งหมดปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงการบริการเว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น Amerthai ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก และหยุดสิ่งใด ๆ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณ เป็นผู้ใช้หรือสมาชิก ยอมรับ ยอมรับ และตกลงว่า Amerthai จะไม่รับผิดใด ๆ ดังกล่าวปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข บริการ หรือดำเนินการใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คุณยังคงใช้บริการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือใด ๆ แก้ไขบัญชีดังกล่าว

จะถือว่าเป็นการยอมรับปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และทบทวนข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใด ๆ และทั้งหมดที่พบบ่อยเช่นนี้ และนโยบายที่ควรทำคุณเพื่อให้คุณทราบถึงข้อกำหนดและนโยบายมีผลในปัจจุบันทั้งหมด ควรคุณไม่ยอมรับปรับปรุง ปรับปรุง หรือแก้ไขเงื่อนไข คุณต้องหยุดใช้บริการให้ทันที

 

นอกจากนี้ ผู้ใช้หรือสมาชิกเข้าใจ รับทราบ และตกลงว่า บริการนำเสนอต้องได้รับเป็น" และเป็นเช่น Amerthai จะไม่สมมติความรับผิดชอบหรือหน้าที่ทันเวลา ไม่ได้รับการจัดส่ง การลบ หรือการเก็บการตั้งค่าเนื้อหา การสื่อสาร หรือส่วนบุคคลผู้ใช้ใด ๆ

 

ลงทะเบียน

 

การลงทะเบียน และสมัครเป็น "สมาชิก" ของเว็บไซต์ คุณต้องเป็น 18 ปีอายุเข้า และแบบผูกพันตามสัญญา นอกจากนี้ คุณต้องอยู่ในสถานะที่ดีและบุคคลที่ได้รับก่อนหน้านี้เคยถูกระงับบริการของ Amerthai ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด ไม่

 

เมื่อคุณลงทะเบียน Amerthai อาจรวบรวมข้อมูลเช่นชื่อ อีเมล์ วันเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อาชีพ อุตสาหกรรม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล คุณสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Amerthai และลงชื่อเข้าใช้บริการของเรา คุณจะไม่ระบุชื่อเรา

 

นอกจากนี้ บุคคลลงทะเบียนขอรับทราบ เข้าใจ และตกลงที่จะ:

 

ก) ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองเป็นอาจร้องขอ โดยการลงทะเบียนข้อมูล และ

 

ข) รักษา และปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนและรายละเอียดในความพยายามที่จะรักษาความถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้งทันที

 

ถ้าทุกคนมีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ Amerthai จะมีพื้นที่เพียงพอ และปฏิเสธสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกสมาชิกการละเมิดด้านนี้ ของข้อตกลง และ เป็นเช่นปัจจุบัน หรือในอนาคตใช้บริการ Amerthai หรืออื่นใด

 

มันเป็นความสำคัญของ Amerthai เพื่อความปลอดภัยและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน ผู้ใช้ และ สมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ของเด็ก จึง มันเป็นเหตุผลนี้ว่า ผู้ปกครองของเด็กอายุ 13 ที่อนุญาตให้เด็กหรือเด็กเข้าเว็บไซต์ Amerthai บริการแพลตฟอร์มต้องสร้างบัญชีครอบครัว" ซึ่งจะให้รับรองว่า บุคคลที่สร้างบัญชีครอบครัว" เป็น 18 ปีดัง พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กหรือเด็กลงทะเบียนภายใต้บัญชีของครอบครัว" เป็นผู้สร้าง "ครอบครัว" บัญชี เขาจะจึงให้สิทธิ์สำหรับเด็กหรือบุตรหลานของตนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ให้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กระดานข้อความ อีเมล์ หรือส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที เป็นผู้ปกครองหรือกฎหมาย

จากผู้ปกครองที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบว่า บริการและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เหมาะสมกับอายุเด็กของตน

 

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทุกคนลงทะเบียนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดป้องกัน โดย t h e Amerthai นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ (ดูนโยบายส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ที่ https://amerthai.com/en/privacy/) เป็นสมาชิก คุณนี้ยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลภายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่จัดเก็บ ประมวลผล หรือใช้ Amerthai หรือบริษัทย่อย และบริษัทในเครือของเรา

 

บัญชีสมาชิก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และความปลอดภัย

 

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี คุณเป็นผู้ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวของบัญชีของคุณ คุณจะรักษาความลับและความลับของรหัสผ่านของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน หรือ ในบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่สำหรับการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้ใด ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณที่ หากดำเนินการ โดยคุณ จะถือว่าการละเมิด TOS มันจะเป็นการ Amerthai ทันทีถ้าคุณสังเกตเห็นการเข้าถึงหรือใช้บัญชีของคุณ หรือรหัสผ่านหรือการละเมิดอื่น ๆ ใด ๆ ของความปลอดภัย Amerthai จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสภาพของ TOS นี้ใด ๆ

 

ดำเนินการ

 

เป็นผู้ใช้หรือสมาชิกของเว็บไซต์ คุณไว้ยอมรับ เข้าใจ และยอมรับว่า ข้อมูลทั้งหมด ข้อความ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ภาพ เพลง วิดีโอ ข้อความ แท็ก หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือโพสต์ หรือ ส่ง เป็นการแสดงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลซึ่งเนื้อหามาแต่เพียงผู้เดียว ในระยะสั้น ซึ่งหมาย ความ ว่า คุณต้องรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่โพสต์ อัพโหลด ส่ง ส่ง หรือมีอยู่ โดยบริการ Amerthai เช่นนี้ เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว มันชัดเข้าใจว่า โดยใช้บริการของเรา คุณสามารถสัมผัสกับเนื้อหารวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือละเลยในเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่ง หรือมิฉะนั้น ผู้ Amerthai

 

นอกจากนี้ คุณนี้ตกลงที่จะไม่ใช้บริการของ Amerthai เพื่อเป็นของ:

 

ก) อัพโหลด บัญชี อีเมล์ ส่ง หรือจัดให้มีเนื้อหาใด ๆ ที่จะถือว่าผิดกฎหมาย เป็น อันตราย คุกคาม เหมาะสม คุกคาม เดลล์ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือซึ่งเป็นการแสดงความเกลียดชัง หรือเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือไม่เหมาะ สม

 

ข) ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในลักษณะใดก็ตาม

ค) แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล รวม ทั้ง แต่ไม่จำกัด Amerthai เจ้าหน้าที่ ผู้นำฟอรั่ม คู่มือ หรือโฮสต์ หรือแอบระบุมิฉะนั้น ปิดสังกัดใด ๆ กับบุคคลหรือกิจการ ใด ๆ

 

d) คำอธิบายภาพปลอม หัวเรื่อง หรือชื่อเรื่อง หรือมิฉะนั้น เสนอเนื้อหาใด ๆ ที่คุณมีตัวตนไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆ และ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ตามสัญญา หรือเลินเล่อกับ

 

จ) อัพโหลด บัญชี ส่ง ส่ง หรือมิฉะนั้น เสนอเนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์สิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่นใด

 

ฉ) อัพโหลด ลงรายการบัญชี ส่ง ส่ง หรือมิฉะนั้น เสนอเนื้อหาใด ๆ ที่คุณเองมีสิทธิได้ ตามกฎหมายหรือ ตามสัญญา หรือชาติพันธุ์ความ สัมพันธ์ใด ๆ

 

g) อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ ส่ง หรือมิฉะนั้น สิ่งโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ส่งเสริมการขายใบปลิว "เมลขยะ "สแปม" หรือข้อความชักชวน ยกเว้นในพื้นที่ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

h) อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ ส่ง หรือมิฉะนั้น ให้แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่อาจประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือ อุปกรณ์โทรคมนาคม

 

i) รบกวนการไหลเวียนปกติของการสื่อสาร หรือมิฉะนั้น ทำหน้าที่ในลักษณะใดที่จะมีผลต่อผู้ใช้อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมในการโต้ตอบใด ๆ ของเวลาจริง

 

เจ) แทรกแซง หรือรบกวน บริการ Amerthai เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือขั้นตอนการข้ามหัวยกเว้นหุ่นยนต์ ใดๆ ใด ๆ

 

k) เจตนา หรือละเมิดใด ๆ ในท้องถิ่น รัฐ รัฐบาล กลาง แห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎ แนวทาง และ/หรือระเบียบประกาศิตทรัพย์ หลักทรัพย์สหรัฐและกฎใด ๆ ของประเทศใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งจะรวมถึงโดย ไม่จำกัด นิวยอร์กทรัพย์ ตลาดหุ้นอเมริกัน NASDAQ และข้อบังคับใด ๆ ที่มีการบังคับของกฎหมาย

 

l) ให้เป็นข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล ปกปิด หรือปลอมแปลงตัวอักขระ สถานที่ และ หรือแหล่งใดองค์กรที่มอบหมายจากรัฐบาลไทยเป็น "ประเทศก่อการร้ายองค์กร" ตาม 219 ส่วนพระราชบัญญัติสัญชาติเข้าเมือง

m) "กลั่นแกล้ง" หรือ มีเจตนาที่จะไม่ ก่อกวนบุคคลอื่น และ/หรือ

 

n) รวบรวม หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือผู้ใช้โดยสัมพันธ์กับการกระทำต้องห้ามหรือกิจกรรมที่มีการกำหนดไว้ในย่อหน้าข้างต้นใด ๆ

 

Amerthai ในที่นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการจอล่วงหน้า ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันผ่านทางบริการของเรา นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิด TOS หรือที่มิฉะนั้นจะพิจารณากับผู้อื่น ผู้ใช้ หรือสมาชิก หรือเอา

 

Amerthai นี้สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง รักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของสมาชิกและ/หรือเนื้อหาถ้ามีการร้องขอให้ทำเช่นนั้น ตามกฎหมาย หรือ ตามเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเหมาะสมสำหรับ:

 

ก) ปฏิบัติตามกระบวนการกฎหมาย

 

b) บังคับของ TOS

 

ค) ตอบสนองต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาในนั้นเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ

 

ง) การตอบสนองการร้องขอการบริการลูกค้า หรือ

 

จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Amerthai คน ผู้ใช้ และ สมาชิก รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 

Amerthai ในที่นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมถึงการใช้คอมโพเนนต์ความปลอดภัยที่อาจอนุญาตให้ข้อมูลดิจิตอลหรือวัสดุที่ได้รับการป้องกัน และ ที่ใช้งานหรือวัสดุที่อยู่ภายใต้แนวทางการใช้งานและกฎระเบียบที่ตั้งขึ้น โดย Amerthai หรือใด ๆ อื่น ๆ เนื้อหาผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อ Amerthai การจัดหา คุณขอห้ามทำการแทน หรือหลบเลี่ยงใด ๆ ของกฎระเบียบการใช้ที่ฝังตัวในบริการของเรา นอกจากนี้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือแสดงข้อมูลหรือวัสดุที่มาจากบริการ แม้ว่าทำเช่นนั้นทั้งหมด หรือ ใน ส่วน ห้าม

 

การสื่อสารระหว่างรัฐ

 

ลงทะเบียน ท่านรับทราบว่า โดยการใช้ www.amerthai.com การส่งอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการ อีเมล ค้นหา ข้อความโต้ตอบแบบทันที อัพโหลดไฟล์ ภาพถ่าย หรือวิดีโอ คุณจะทำให้เกิดการสื่อสารจะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเรา ดังนั้น ผ่านการใช้งาน และดังนั้นกับ TOS นี้ คุณจะยอมรับว่า การใช้บริการนี้จะส่งผลให้รัฐส่ง

ข้อควรระวังสำหรับการใช้ทั่วโลกและส่งออกและนำเข้า

 

เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ผ่านเครือข่ายของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออนไลน์และที่ซึ่งถือว่ายอมรับเนื้อหา อัพโหลด โพสต์ หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ อาจจะ มีการส่งออก และนำเข้ากฎหมายของสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายของเรา คุณจึงตกลงที่จะปฏิบัติตามทั้งหมดส่ง และนำเข้ากฎ กฎเกณฑ์ และข้อ บังคับ รวม แต่ไม่จำกัด ส่งออกบริหารกฎระเบียบ (https://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html), เป็นการลงโทษควบคุมโปรแกรมของสหรัฐอเมริกา (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) นอกจากนี้ คุณรัฐ และจำนำที่คุณ:

 

ก) ไม่อยู่ในรายชื่อของบุคคลที่ต้องห้ามซึ่งอาจระบุในรายงานใด ๆ ยกเว้นส่งออกรัฐบาล (https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) หรือเป็นสมาชิกของรัฐอื่นซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ห้ามส่งออกที่ระบุไว้ในการนำกฎหมาย และระเบียบข้อ บังคับ และส่ง

 

ข) ตกลงที่จะไม่ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ผ่านการใช้บริการของเราเครือข่ายประเทศห้ามส่งออก

 

ค) ตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เครือข่ายบริการใด ๆ ขีปนาวุธ นิวเคลียร์ ทหาร อาวุธเคมี หรือชีวภาพผู้ใช้ที่จะเป็นการละเมิดของสหรัฐอเมริกา กฎหมายส่งออก และ

 

d) ตกลงที่จะไม่ลงรายการบัญชี โอน หรืออัพโหลดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการละเมิดของสหรัฐอเมริกา หรือส่งออก หรือนำกฎหมายอื่น ๆ ที่

 

วางเนื้อหา หรือทำบริการพร้อมใช้งานสำหรับ บริษัท

 

Amerthai จะวางไม่อ้างความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ โดย visito, r สมาชิก หรือผู้ใช้ ไม่ทำให้เนื้อหาดังกล่าวรวมบริการเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น คุณขอให้สิทธิ์ และอนุญาตให้ Amerthai ด้านล่างแสดงทั่วโลก ค่าใช้จ่าย และไม่ผูกขาดสิทธิการใช้งาน ตามความเหมาะสม:

 

) เนื้อหาผู้ส่ง หรือทำรวมในบางส่วนของเว็บไซต์ของ Amerthai ใบอนุญาตให้บริการการอนุญาตให้ใช้ กระจาย ซ้ำ แก้ไข ปรับ สาธารณชน และ/หรือเผยแสดงกล่าวว่า เนื้อหาในบริการของเราเครือข่ายสำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการ และส่งเสริมพื้นที่เฉพาะที่เนื้อหานี้ถูกวาง หรือจัดทำขึ้นสำหรับการดู ใบอนุญาตนี้จะใช้งานได้ตราบใดที่คุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของ Amerthai และยุติในเวลาดังกล่าวเมื่อคุณเลือกที่จะยุติการเป็นสมาชิก

 

ข) ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ และกราฟิกส่ง หรือพร้อมสำหรับการรวมในการ

บางส่วนของเว็บไซต์ของ Amerthai ใบอนุญาตให้บริการการอนุญาตให้ใช้ กระจาย ทำซ้ำ แก้ไข ปรับ สาธารณชน หรือแสดงในที่สาธารณะกล่าวว่า เนื้อหาในบริการของเราเครือข่ายสำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการ และส่งเสริมพื้นที่เฉพาะที่เนื้อหานี้ถูกวาง หรือจัดทำขึ้นสำหรับการดู ใบอนุญาตนี้จะใช้งานได้ตราบใดที่คุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของ Amerthai และยุติในเวลาดังกล่าวเมื่อคุณเลือกที่จะยุติการเป็นสมาชิก

 

ค) สำหรับเนื้อหาอื่นส่ง หรือทำรวมในบางส่วนของเว็บไซต์ของ Amerthai ต่อเนื่อง อนุญาตผูกพัน และภายใต้ความคุ้มย่อยอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงการอนุญาตให้ใช้ กระจาย ซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สาธารณชน และ/หรือแสดงในที่สาธารณะ ว่า ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน และการรวมตัวกันของกรณีดังกล่าวเนื้อหาในอื่น ๆ งานจัดหรือปานกลางปัจจุบันใช้ หรือพัฒนาต่อมา

 

พื้นที่เหล่านั้นซึ่งอาจจะถือว่า "" บางส่วนของเว็บไซต์ของ Amerthai มีพื้นที่ดังกล่าวของคุณสมบัติของเครือข่ายของเราซึ่งจะหมายถึงการให้ประชาชนทั่วไป และที่จะมีกระดานข้อความและกลุ่มที่จะเปิดเผยให้ผู้ใช้และสมาชิก อย่างไรก็ตาม พื้นที่เหล่านั้นซึ่งจะเปิดให้ประชาชน และดังนั้นบริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น จะรวมระบบเมล์และส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 

 

เว็บไซต์บริษัทสมทบ

 

Amerthai มีพื้นที่สำหรับผู้ใช้และสมาชิกช่วยติชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณส่งไอเดีย เอกสาร ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอ ("เงินสมทบ") ไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบ และตกลงว่า:

 

ก) การมีส่วนร่วมมีส่วนประกอบของข้อมูล ความลับ

 

ข) Amerthai จะไม่รับผิดชอบ หรือหน้าที่ใด ๆ เพื่อทำให้รักษา ความลับ หรือโดย นัย ที่เกี่ยวข้องกับผลงานใด ๆ

 

c) มีสิทธิให้ใช้ หรือเปิดเผยผลงานดังกล่าวในลักษณะเช่นนี้ ตามที่พวกเขาอาจเห็นสมควร Amerthai

 

d) ผลงานผู้สนับสนุนจะกลายเป็น ทรัพย์สินของ Amerthai โดยอัตโนมัติ และ

 

จ) Amerthai อยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่จะชดใช้ หรือให้ชำระเงินคืนในลักษณะหรือธรรมชาติในรูปแบบใด ๆ

 

ชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ทั้งหมดหรือสมาชิกในที่นี้ตกลงเพื่อประกัน ค้าง Amerthai เราย่อย พันธมิตร ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ พันธมิตร และ/หรือผู้อนุญาตหวง หรือไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องหรือความต้องการ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทนายความเหมาะสมโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาใด ๆ ที่สมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของเราอาจส่ง ลง ปรับเปลี่ยน ส่ง หรือผ่านทางบริการของเรา การใช้บริการ Amerthai หรือการเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้ คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการและ/หรือการละเมิดสิทธิดังกล่าวของบุคคลอื่นทำ

 

นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์บริการ

 

สมาชิกหรือผู้ใช้ในที่นี้ตกลงที่จะไม่จำลองแบบ ซ้ำ คัดลอก การ ค้า ขาย ขายทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งมีเหตุผลในเชิงพาณิชย์ ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของ Amerthai นั้น

 

ใช้งานและเรื่องทั่วไปเก็บ

 

ท่านในที่นี้ทราบว่า Amerthai อาจตั้งค่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดของวันอีเมลใด ๆ ลงข้อความ หรืออื่น ๆ อัพโหลดเนื้อหาจะถูกรักษา โดย Amerthai หรือจำนวนของข้อความอีเมล์ที่อาจส่ง หรือได้รับ โดยสมาชิก ระดับเสียงสูงสุด หรือขนาดของข้อความอีเมล์ที่อาจส่งมาจาก หรืออาจได้รับ การ บัญชีบนบริการของเรา สูงสุดเนื้อที่ดิสก์ที่ใช้ที่จะถูกจัดสรรบนเซิร์ฟเวอร์ของ Amerthai ในนามของสมาชิก จำนวนครั้ง และระยะเวลาที่สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการของเราในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่า Amerthai ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับการเอาออกหรือการรักษาการจัดเก็บข้อความ หรือสื่อสาร หรือเนื้อหาอื่น ๆ รักษา หรือส่ง โดยบริการของเรา นอกจากนี้คุณยังนี้ยอมรับว่า เราสงวนสิทธิ์ที่จะลบ หรือลบบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานระยะเวลา นอกจากนี้ Amerthai จะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติทั่วไปและการจำกัดดุลยพินิจของเราเหล่านี้

 

บริการ messenger ซึ่งอาจรวมถึงรุ่นใด ๆ เว็บ จะช่วยให้คุณและบุคคลที่คุณสื่อสารกับความสามารถในการบันทึกการสนทนาของคุณในบัญชีของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Amerthai ในลักษณะนี้ คุณจะสามารถเข้าถึง และค้นหาประวัติข้อความของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่า มีตัวเลือกในการใช้ และบันทึกการสนทนากับคุณในบัญชีส่วนบุคคลของ www.amerthai.com การตกลงนี้ TOS ซึ่งความยินยอมของคุณเพื่อให้ Amerthai การจัดเก็บสื่อสารใด ๆ และทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำ ได้

 

การปรับเปลี่ยน

 

Amerthai จะขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาก็อาจคิดว่าพอดี ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงและ หรือยก เลิก ไม่ว่าชั่วคราว หรือ ถาวร บริการของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าว มี หรือไม่ มีล่วงหน้า นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดผิด ต่อคุณ หรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยุติบริการของเรา ส่วนหนึ่งหรือกล่าวดังกล่าว

การเลิกจ้าง

 

เป็นสมาชิกของ www.amerthai.com คุณอาจยกเลิก หรือยุติบัญชีของคุณ เชื่อมโยงอีเมล์ หรือการเข้าถึงบริการของเรา โดยการส่งการร้องขอการยกเลิกหรือสิ้นสุดการ [email protected]

 

เป็นสมาชิก คุณยอมรับว่า Amerthai อาจ โดยไม่ต้องใด ๆ ก่อนการ ระงับ หยุด ธนาคารจำกัดบัญชีของคุณ อีเมล์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และการเข้าถึงบริการของเรา สาเหตุดังกล่าวสิ้นสุด ยุติ ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการ:

 

) ฝ่าฝืนหรือละเมิด TOS ของเรา หรือข้อตกลงรูปแบบบริษัทอื่น กฎระเบียบ หรือแนว ปฏิบัติ ใด ๆ

 

ข) โดยการการร้องขอจากการบังคับใช้กฎหมายหรือใด ๆ อื่น ๆ หน่วยงานของรัฐ

 

คดำเนินการ) เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนวัสดุการบริการของเรา หรือส่วนใด ๆ

 

d) ไม่คาดคิดเทคนิค หรือปัญหาด้านความปลอดภัย ปัญหา

 

e ไม่มีผลงาน )ขยายระยะ

 

f มีส่วนร่วม โดยคุณในกิจกรรมฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย ) และ/หรือ

 

g nonpayment)ของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่อาจค้างชำระ โดยคุณเชื่อมต่อกับ www.amerthai.com ของคุณ บัญชีบริการ

 

นอกจากนี้ คุณไว้ตกลงว่า ทั้งหมดยุติ สารแขวนลอย discontinuances และ หรือจำกัดการเข้าถึงสำหรับสาเหตุที่จะต้องทำที่ดุลยพินิจของเรา และว่า เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดของบัญชีของคุณ เชื่อมโยงที่อยู่อีเมล หรือเข้าถึงบริการของเรา

 

การสิ้นสุดของบัญชีของคุณด้วย www.amerthai.com จะรวมใด ๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้:

 

ก) การกำจัดสามารถเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการที่นำเสนอภายใน www.amerthai.com;

 

ข) การลบรหัสผ่านของคุณ และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง แฟ้ม และเนื้อหาใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับ หรือในบัญชีของคุณ หรือส่วนใด ๆ และ

 

ค)ภาระของของทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการของเรา

ผู้ลงโฆษณา

 

จดหมาย หรือติดต่อทางธุรกิจกับ หรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ ของ โฆษณาที่อยู่บน หรือผ่าน ทาง บริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าหรือบริการดังกล่าว และกรณีดังกล่าวระยะอื่น ๆ เงื่อนไข การรับประกัน และ/หรือแสดงรวมดังกล่าว และจะระหว่างท่านกับผู้โฆษณาดังกล่าว นอกจากนี้ คุณนี้ยอมรับว่า Amerthai จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง ของการติดต่อระหว่าง หรือเป็นผลมา จากการมีอยู่ของผู้โฆษณาดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา

 

การเชื่อมโยง

 

Amerthai หรือบุคคลที่สามอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรอื่น ๆ ดังนั้น คุณรับทราบ และ ตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว เช่นนี้ เราได้เห็นชอบ หรือเรารับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โฆษณา หรือ วัสดุอื่น ๆ มีเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คุณรับทราบ และตกลงว่า Amerthai ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับ ผิด โดยตรง หรือโดย อ้อม สำหรับใด ๆ ดังกล่าวเสียหายซึ่งอาจจะเกิดผล หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจาก หรือเกี่ยวข้อง กับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ สินค้าหรือบริการทำพร้อมใช้งานบน หรือผ่าน ทางเว็บไซต์หรือทรัพยากรใด ๆ ดังกล่าว

 

กรรมสิทธิ์

 

คุณรับทราบ และตกลง Amerthai ว่าบริการ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใด ๆ ที่อาจใช้ร่วมกับบริการ ("ซอฟต์แวร์") ต้องประกอบด้วยวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ และเป็นความลับโดยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณนี้รับทราบ และตกลงว่า เนื้อหาใด ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในโฆษณาหรือข้อมูลที่นำเสนอโดย และผ่าน ทางบริการของเรา หรือผู้โฆษณาใดๆ ที่มีป้องกัน โดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่น และกฎหมาย ดังนั้น ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ตามกฎหมาย หรือ ได้รับมอบอำนาจโดย Amerthai หรือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เช่า เช่า กู้ ขาย จำหน่าย ส่ง ออกอากาศ สาธารณ หรือสร้างงานทุกประเภท plagiaristic ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการ Amerthai (เช่น เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์), ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

Amerthai ในที่นี้ได้รับส่วนบุคคล ไม่สามารถโอน และไม่ผูกขาดสิทธิหรือใบอนุญาตให้ใช้รหัสวัตถุของซอฟต์แวร์ของเรา คอมพิวเตอร์ตราบใดที่คุณทำไม่ได้ และจะไม่ อนุญาตให้บุคคลที่สามซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน สร้าง หรือทำงานจากการขโมยคัดลอกผลงาน ย้อนกลับ กลับรวบรวม หรือทำความพยายามที่จะค้นหา หรือแยกแยะรหัสแหล่งที่มาใด ๆ ขาย กำหนด แจก มอบความปลอดภัยสนใจ และ/หรือโอนสิทธิดังกล่าวในซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ คุณนี้ตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ในลักษณะใด ๆ ธรรมชาติ หรือแบบฟอร์ม และเช่นนี้ ไม่ควรใช้การแก้ไขรุ่นของซอฟต์แวร์ รวมทั้ง และ ไม่ จำกัด เพื่อรับการเข้าถึงบริการของเรา

สุดท้าย คุณยังตกลงที่จะไม่เข้าถึง หรือพยายามเข้าถึงบริการของเราผ่านวิธีการใด ๆ อื่นที่ไม่ใช่ผ่านอินเตอร์เฟซที่ให้บริการ โดย Amerthai สำหรับใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา

 

สละสิทธิ์การรับประกัน

 

ท่านในที่นี้รับทราบ และตกลงว่า:

 

)ใช้ของ AMERTHAI บริการและซอฟต์แวร์อยู่ที่การแต่เพียงผู้เดียวความเสี่ยงโดยคุณ ซอฟต์แวร์และบริการของเราต้องได้รับในการเป็น" หรือ"ตามที่มี"พื้นฐาน AMERTHAI และของเราย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า และผู้อนุญาตอย่างชัดแจ้งปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ว่า หรือโดย นัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการรับประกันของชื่อเรื่อง ความ สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

 

b) AMERTHAI และบริษัทของเรา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้อนุญาตทำไม่เช่นรับประกันว่า (i) AMERTHAI บริการ หรือซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องของคุณ (ii) AMERTHAI บริการหรือซอฟต์แวร์จะ UNINTERRUPTED ทันเวลา ความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวซึ่งอาจ OBTAINED จากที่ใช้ของ AMERTHAI บริการหรือซอฟต์แวร์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (iv) คุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ บริการ ใด ๆ ข้อมูลหรืออื่น ๆ วัสดุที่พฤษภาคมจะซื้อหรือได้รับโดยคุณผ่านเราบริการหรือซอฟต์แวร์จะตรงกับของคุณหวัง และ (v) ที่ใด ๆ เช่นข้อผิดพลาดอยู่ในตัวซอฟต์แวร์จะแก้ไข

 

ค) ไม่ OBTAINED โดยวิธี AMERTHAI บริการหรือซอฟต์แวร์หรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ จะสามารถเข้าถึง โดยดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว และแต่เพียงผู้เดียวความเสี่ยง และ AS SUCH คุณจะจะเท่ารับผิดชอบสำหรับขอสละใด ๆ และทั้งหมดเรียกร้องและสาเหตุของการกระทำการใด ๆ ความเสียหายเพื่อของคุณคอมพิวเตอร์ AND/OR เน็ตและ ดาวน์โหลดการ แสดง AND/OR หรือการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าว

 

ง) ไม่มีข้อมูลคำแนะนำ AND/OR แม้ว่าเขียนหรือทางปาก ที่อาจได้มา จาก AMERTHAI หรือโดย ผ่านหรือจากบริการหรือซอฟต์แวร์ของเราจะสร้างใดๆ รับประกันไม่ชัดแจ้งตามที่ระบุไว้ในใน TOS

 

e) มีขนาดเล็กเปอร์เซ็นต์ของบางผู้ใช้อาจพบระดับของชักโรคลมชักเมื่อสัมผัสไปบางแสงลวดลายหรือพื้นหลังที่อาจจะอยู่ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือในขณะ

ใช้บริการของเรา เงื่อนไขบางอย่างอาจทำให้เกิดอาการที่รู้จักอาการหรือตรวจไม่พบโรคลมชักในผู้แสดงไม่มีประวัติก่อนชักหรือโรคลมบ้าหมูได้ : ควรคุณ คนที่คุณรู้จักทุกคนในครอบครัวมีสภาพเป็นโรคลมชัก โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณพบอาการต่อไปนี้ขณะที่ใช้บริการของเราเวียนศีรษะ การเปลี่ยนแปลง หรือวิสัยทัศน์ สายตา หรือกล้ามเนื้อ กระตุก สูญเสียการรับรู้ สับสน การเคลื่อนไหวใด ๆ ล็ หรือชัก

 

จำกัดความรับผิด

 

คุณได้ยอมรับ เข้าใจ และยอมรับว่า AMERTHAI และของเราย่อย บริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พันธมิตร และผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการลงโทษ ทางอ้อม บังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัดกับ ความเสียหายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียกำไรใด ๆ ความนิยม ใช้ ข้อมูล และ/หรือ สูญไม่มีตัวตน แม้ว่าเราอาจได้รับแจ้งไปที่กล่าวว่า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นผลมาจาก:

 

ก) ใช้หรือไม่สามารถไปใช้ของเราบริการ

 

ข)ต้นทุนการจัดหาทดแทนสินค้าและบริการ

 

ค) UNAUTHORIZED เข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูล

 

ง) งบหรือดำเนินการใด ๆ เช่นบุคคล ON เราบริการ

 

จ) และใด ๆ อื่น ๆ เรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบริการของเรา

 

รุ่น

 

ในกรณีที่คุณมีข้อโต้แย้ง คุณตกลงที่จะปล่อย Amerthai (และของเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หลักย่อย บริษัท ร่วม branders คู่ค้า และบุคคลอื่น) จากการเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหาย (เกิดขึ้นจริง และอ้อม) ทุกชนิด และธรรมชาติ เป็นที่รู้จัก และไม่ รู้จัก unsuspected เปิดเผย และไม่เปิด เผย หรือสงสัยว่าเกิดขึ้นจาก หรือในทางเชื่อมต่อกับข้อพิพาทดังกล่าว

 

พิเศษ ADMONITION ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน

 

คุณควรตั้งใจสร้าง หรือเข้าร่วมบริการใด ๆ การได้รับ หรือขอข่าวดังกล่าว ข้อความ ข้อความแจ้งเตือน หรือข้อมูลอื่น ๆ จากบริการของเราเกี่ยวกับบริษัท ราคาหุ้น เงินลงทุน หรือหลัก ทรัพย์ โปรดตรวจสอบส่วนปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดข้างต้น

อีกครั้ง นอกจากนี้ สำหรับเฉพาะข้อมูลชนิดนี้ วลี "ให้นักลงทุนระวัง" มีความเหมาะสม เนื้อหาของ Amerthai เป็นหลักเพื่อการให้ข้อมูล และไม่มีเนื้อหาที่จะให้ หรือรวมอยู่ในบริการของเรามีไว้สำหรับค้าขาย หรือลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ Amerthai และผู้ให้อนุญาตของเราโดยไม่ได้รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับความถูกต้อง ประโยชน์ หรือความพร้อมของข้อมูลใด ๆ ที่ส่ง หรือทำให้ใช้งาน โดยบริการของเรา และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับการซื้อ และ/หรือตัดสินใจลงทุนจากข้อมูลดังกล่าว

 

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

 

มีบางประเทศที่ไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันบางอย่างหรือข้อจำกัดยกเว้นความรับผิดสำหรับความผิด จึง บางส่วนของข้อจำกัดด้านบนของส่วนสละสิทธิ์การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบอาจไม่ใช้กับคุณ

 

ผู้รับประโยชน์บุคคลที่สาม

 

คุณนี้ยอมรับ เข้าใจ และยอม รับ ยกเว้นเป็นอย่างอื่น ไว้อย่างชัดแจ้งใน TOS นี้ ที่มีจะไม่มีบุคคลที่สามได้รับผลประโยชน์ข้อตกลงนี้

 

แจ้งให้ทราบ

 

Amerthai อาจให้คุณ มีประกาศ รวมทั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ จดหมาย MMS หรือ SMS ข้อความ บัญชีบน บริการเว็บไซต์ของเรา หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันให้เหมาะสม หรือใด ๆ ซึ่งอาจเป็นในที่นี้หลังจากได้รับการพัฒนา ประกาศดังกล่าวอาจไม่ได้รับหากคุณละเมิดแง่มุมใด ๆ ของ TOS โดยการเข้าถึงบริการของเราได้รับอนุญาต การยอมรับของ TOS นี้คุณยอมรับว่า ว่าคุณจะได้รับ และประกาศทั้งหมดที่จะมีการจัดส่งคุณเข้าถึงบริการของเราในลักษณะได้รับอนุญาต

 

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

 

คุณในที่นี้ยอมรับ เข้าใจ และยอมรับว่า ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้า Amerthai ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า เครื่อง หมายบริการ และโลโก้อื่น ๆ Amerthai และใด ๆ คุณลักษณะของแบรนด์ หรือชื่อสินค้าและบริการมีเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ มี และจะยังคง เป็นทรัพย์สินของ Amerthai คุณในที่นี้ตกลงที่จะไม่แสดง หรือใช้ในลักษณะ Amerthai โลโก้หรือเครื่องหมายโดยไม่ได้รับของ Amerthai ยินยอม

 

อ้างละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขั้นตอนและ

 

Amerthai จะเสมอเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ทุกคนทำ

เหมือนเดิม เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เหมาะสม และดุลยพินิจของ Amerthai อาจปิดใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิด TOS ของเรา และ/หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ถ้าคุณรู้สึกว่า งานของคุณมีการทำซ้ำในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ถ้าคุณเชื่อว่า สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของคุณมีการละเมิดมิฉะนั้น คุณควรให้เราข้อมูลต่อไปนี้:

 

ก)อิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือดอกเบี้ยอื่น ๆ ทรัพย์สินทางปัญญา

 

ข) คำอธิบายของงานลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิดเมื่อ

 

ค) คำอธิบายของตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ที่คุณอ้างความมีถูกละเมิดเมื่องานของคุณ

 

ง) และของคุณอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อี เมล์

 

จ) คำ ซึ่งคุณระบุว่า ใช้กล่าวหา และมีข้อโต้แย้งของคุณไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือ กฎหมาย

 

f) และในที่สุด งบ ทำ under penalty of ให้ความเท็จ ว่า ข้อมูลดังกล่าวในการแจ้งเตือนเป็นจริง และถูกต้อง และว่า คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำในนามของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 

ตัวแทน Amerthai สำหรับแจ้งการลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ดังนี้:

 

ที่อยู่: Amerthai

ติดต่อ: ตัวแทนลิขสิทธิ์โบการาตัน ฟลอริดา 33484

 

โทรศัพท์: (954) 410-9163

โทรสาร: +1 954 933-8497

อีเมล์: [email protected]

 

คำบรรยาย

 

จะได้รู้จักกัน Amerthai ตามกฎมิที่เกี่ยวข้องและระเบียบเกี่ยวกับการบรรยายของเนื้อหาวิดีโอทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.amerthai.com

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อตกลงทั้งหมด

TOS นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Amerthai และจะควบคุมการใช้บริการของเรา รุ่นก่อนหน้าของ TOS นี้ระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับ Amerthai บริการไอทูนส์ คุณยังอาจกำหนดเพิ่มเติมและเงื่อนไขที่อาจมีผลเมื่อคุณใช้ หรือซื้อบริการบางอย่างของ Amerthai พันธมิตร บริการเนื้อหาของบริษัทอื่นหรือซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม

 

ทางเลือกกฎหมายและศาล

เป็นข้อตกลงร่วมกันของคุณและ Amerthai ที่ตาม TOS ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะถูกควบคุม โดยกฎหมายของรัฐฟลอริดาโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้ง ในบทบัญญัติกฎหมาย และว่า และทั้งร้อง สาเหตุของการกระทำหรือข้อพิพาท อันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ TOS หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Amerthai ต้องยื่นภายในศาลมีอำนาจภายในเขตของปาล์มบีช ฟลอริด้า หรือศาลสหรัฐอเมริกาอยู่ในรัฐดังกล่าว คุณและ Amerthai ตกลงยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลที่กล่าวก่อนหน้านี้ และตกลงที่จะสละการคัดค้านการใช้อำนาจเหนือบุคคลโดยศาลดังกล่าว และสถานที่ในศาลดังกล่าว

 

สละสิทธิและการสิ้นสุดเงื่อนไข

ตลอดเวลา ควร Amerthai ล้มเหลวในการใช้ หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของ TOS ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของ TOS นี้ โดยศาลที่มีเขตอำนาจไม่ถูกต้อง ฝ่ายยังตกลงว่า ศาลควรพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของบุคคลสะท้อนในการให้ และบทบัญญัติอื่น ๆ ของ TOS ยังคงมีผล

 

ไม่มีสิทธิตกทอดไม่ใช่คุณสมบัติถ่ายโอน

คุณยอมรับ เข้าใจ และยอมรับว่า บัญชีของคุณไม่สามารถโอน และสิทธิใด ๆ ในการ ID ของคุณและเนื้อหาในบัญชีของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตาย เมื่อได้รับสำเนาใบมรณะบัตร อาจยกเลิกบัญชีของคุณ และลบเนื้อหาทั้งหมดในนั้นอย่างถาวร

 

ยุความ

คุณยอมรับ เข้าใจ และยอมรับว่า โดยไม่คำนึงถึงระเบียบหรือกฎหมายที่ขัด เรียกร้องหรือการกระทำอันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือ TOS ต้องยื่นภายใน 5 ปีหลังจากการเรียกร้องดังกล่าว หรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น หรือจะตัดสิทธิตลอดไป

 

การละเมิด

โปรดรายงานการละเมิด TOS นี้ทุกประ Amerthai เป็นดังนี้: ที่อยู่:

Amerthai

โบการาตัน ฟลอริดา 33484

 

โทรศัพท์: (954) 410-9163

โทรสาร: +1 954 933-8497

 

อีเมล์: [email protected]