ไทย 4.0

amerthai AdministratorUncategorizedLeave a Comment

เราเห็นว่าบทความนี้ได้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของเราอย่างสมบูรณ์ถึงบริการที่ทรงคุณค่าที่พวกเราได้เสนอ ณ amerthai :

ไทยแลนด์ 4.0 "… .มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มจุดยืนของประเทศเพื่อการเป็นประเทศรายได้สูงด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงความรู้ โดยการเน้นงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรร และนวัตกรรม"

thai40info

ข่าวธุรกิจประเทศไทย
โดยโอลิเวียร์ แลงเกอร์พิน
15 กันยายน 2559

รัฐบาลไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริม"ไทยแลนด์ 4.0" กุศโลบายล่าสุดและแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังจะผลักดันให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และพัฒนาให้เป็นประเทศรายได้สูง ถ้าคุณไม่รู้ว่า "ไทยแลนด์ 4.0&quot คืออะไร ไม่ต้องรู้สึกผิด ผลสำรวจโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจระบุว่านักธุรกิจมากกว่าครึ่งที่ยังไม่ค่อยรู้ว่า "ไทยแลนด์ 4.0&quot คืออะไร เมื่อถูกถามถึงระดับความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0&quot 55% ยอมรับว่าพวกเขาไม่่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไร มีเพียง 1% เท่านั้นที่ตอบว่ารู้จักมันเป็นอย่างดี อีก 27% ระบุว่าพวกเขารู้บ้างว่ามันคืออะไร และอีก 17% บอกว่าพวกเขารู้จักค่อนข้างดี

ทำไมไทย 4.0 ในรุ่นแรก "ไทย 1.0 เน้นถูกวางไว้ในภาคการเกษตร รุ่นที่สอง "ไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา ซึ่งช่วยอัพเกรดเศรษฐกิจของประเทศจากมีรายได้ต่ำมีสถานะ ในรุ่นที่ 3 "ประเทศไทย 3.0 ประเทศในปัจจุบันจะเน้นอุตสาหกรรมหนักการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

thailand40graph

ในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยได้กลายเป็นติดอยู่ในมีกับดักและใบหน้าความแตกต่างและพัฒนาขาดดุล “

มีกับดักคืออะไร

"มีกับดัก คือ สถานการณ์ของประเทศเจริญเติบโตช้าหลังจากมาถึงระดับมี มีประเทศเช่นไทยถูกบีบระหว่างคู่แข่งค่าจ้างต่ำที่ครองอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ด้านหนึ่ง และนวัตกรรมของประเทศที่ร่ำรวยที่ครองอุตสาหกรรมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในด้านอื่น ๆ ในคำอื่น ๆ ไทยจะเคลื่อนย้ายจากประเทศที่มีแรงงานไร้ฝีมือ ราคาถูกที่อุดมสมบูรณ์ไปนวัตกรรม "มูลค่าพื้นฐานเศรษฐกิจ" ไต่ไปยังขั้นตอนถัดไปของบันได

ไทย 4.0 ต่อระบบเศรษฐกิจที่มีค่า

ไทย 4.0 เน้น "มูลค่าตามเศรษฐกิจ เป็นประเทศที่ต้องการจัดการกับความแตกต่างและความไม่สมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีทั่วไป Prayut จัง-o-ชะอำอธิบายว่า ไทย 4.0 มีองค์ประกอบที่สาม ที่ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศ

กลายเป็น ประเทศที่มีรายได้สูง

องค์ประกอบแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสถานะของประเทศกลายเป็น ประเทศที่มีรายได้สูง โดยพัฒนาเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้ ให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ย้ายไปสู่สังคมรวม

ในองค์ประกอบที่สอง ประเทศไทยจะย้ายไปสู่การ "รวมสังคม" ด้วยความเท่าเทียมกัน
ถึงผลของความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนา

เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนา

องค์ประกอบสามเน้น "เติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนา เพื่อให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยทรายใต้ชุมชนมุสลิม และชุมชนลาดบ้าน

ระหว่างการกดเดินทางจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ theForeign Office สมาชิกกดถูกเชิญไปเป็นพยานในชุมชนชนบทไทย 4.0 ตัวอย่างเช่น

ตั้งอยู่ในชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บ้านห้วยทรายใต้มุสลิมชุมชนเป็นโครงการที่ฝ่าย royally โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต

คนท้องถิ่นยืนบนตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์

prdtrip2016-001-20160909

สารตกค้างทางการเกษตรใช้เป็นพลังงาน โดยการเปิดสาขา "รอต้นไม้" ใช้เป็นอาหารแพะ ปกติเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ

ชุมชนนี้ที่น่าสนใจ มันได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นชุมชนรูปแบบการพัฒนาเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มศึกษาพัฒนาสารตกค้างทางการเกษตรเป็นพลังงานโดยการเปิดสาขา "รอต้นไม้" ใช้เป็นอาหารแพะ ปกติเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ นำเมล็ดต้นไม้ยังสามารถใช้ได้ในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี

เนื้อแพะมีการประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ ของอาหาร ในขณะที่หนังแพะได้นำมาใช้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านวิธีการฟอกหนังมิตร บ้าน ห้วยทรายใต้มุสลิมชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันสงบสุข โดยผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเลี้ยงโคนมและแพะ

สำหรับบ้านลาด ชุมชนนี้มีไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีแข็งแกร่งในรูปของสหกรณ์ นี้ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ คนในท้องถิ่นที่นี่ทำให้ชีวิตของพวกเขา โดยการเติบโต และการส่งออกกล้วยมิเชลแห่งชา (กล้วยหอมทอง) มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์โดมเป็นเทคนิคทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดนี้

"น้อยมาก" vs "เพิ่มเติมน้อย"

ไทย 4.0 รุ่นใหม่จะเปลี่ยนเป็นทำการเกษตรแบบดั้งเดิมของประเทศสมาร์ทฟาร์ม เอสเอ็มอีแบบดั้งเดิมเพื่อวิสาหกิจสมาร์ท และบริการมูลค่าสูง บริการภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิม "น้อยมาก" มากกว่า "เพิ่มเติมน้อย"

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.